Aston Martin'in en küçük modeli V8 Vantage'in dudak uçuklatan fiyat? - BUGÜN

S?n?rl? say?da üretilmi? Vantage 8 ve N400 modellerinden esinlenilen bir dizi tarz de?i?iklikleri, performans art???n? yans?tmak için V8 Vantage’a uygulanm??. Bu sayade motora ve ön frenlere hava aktaran hava giri?i büyütülmü?. Araç, 315 bin eurodan (yakla??k 1 milyon 30 bin lira) ba?layan fiyatlarla sat?l?yor. *Markan?n, 2008’den bu yana gerçekle?tirdi?i en geni? kapsaml? program olan bu çal??ma sonucunda arac?n otomatik ?anz?man? da elden geçirildi. Markan?n k?sa bir süre önce pazara sundu?u Vantage S kullanmaya ba?lad??? 7 ileri s?ral? otomatik ?anz?man (Sportshift II), baz versiyonda da yerini ald?. Fazladan 1 vites, daha yak?n di?li boylar?, daha dü?ük son vites di?lisi ve daha h?zl? vites de?i?tirme olana?? sa?l?yor. Bu kapsamda Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, ay sonuna kadar B Serisi’ne özel olarak 75 bin lira kredi tutar? için yüzde 0. 69 faiz oran?, A Serisi ve CLA’da 85 bin lira kredi tutar? için yüzde 0. 69 oran?nda tüm vadelerde sabit faiz oran?, GLA... ?irket ayr?ca C Serisi, C Coupe, E Serisi ve GLK modellerinde de 85 bin liradan ba?lay?p 180 bin liraya varan kredi tutarlar? için yüzde 0. 89 sabit faizli seçenekler haz?rlam??. Söz konusu kredi seçeneklerinde ayl?k ödemeler 2 bin 691 liradan ba?l?yor ve 36 aya kadar vade sunuluyor. Source: www.bugun.com.tr